Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. właścicielem Sklepu jest: PHU ARIZ  z siedzibą w Gorzowie WLKP ul. SIKORSKIEGO 111, ,NIP: 927-112-73-90 Sklep internetowy ARIZOSWIETLENIE działający pod adresem www.arizoswietlenie.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym arizoswieltenie są 
podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). 
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, 
foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także 
informacje zawarte na stronie sklepu www.arizoswietlenie.pl skierowane przez 
Spółkę do adresatów ww. treści i potencjalnych klientów nie stanowi oferty w 
rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do
zawarcia umowy.

3. Cookies (Ciasteczka)Niektóre obszary www.arizoswietlenie.pl mogą 
wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera 
internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub 
umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w sklepie 
www.arizoswietlenie.pl może być tzw. koszyk zakupów w którym przechowywane są 
wybrane przez kupującego produkty. Warunkiem działania cookies jest ich 
akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Procedura składania i realizacji zamówień.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę 
www.arizoswietlenie.pl Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon 
może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego 
przyjęciem.

5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje 
z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

6. Przed zakupem konieczne jest sprawdzenie stanu magazynowego telefoniczne 
lub e-mail.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wskazanego w formularzu 
zamówienia.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadkach wskazanych 
przez sklep koszty związane z dostawą zamówionych towarów mogą być ponoszone 
przez sklep.

Gwarancje i reklamacje

10. Oferty Promocyjne są ważne wyłącznie do wyczerpania zapasów.

11. W przypadku gdy towary oferowane w sklepie internetowym arizoswietlenie.pl są 
objęte gwarancją producenta, taki towar powinien być serwisowany w punktach 
autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty 
gwarancyjnej wydanej przez producenta.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez 
  podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 
  czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od 
  umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia 
  usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
  oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym 
  towarem.

  Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, 
  że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

  otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub 
  wizualnych,

  świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym 
  przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.

  Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w 
  terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot 
  następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z 
  odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

  W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze 
  pisemną deklaracją, 
  umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Do dokumentu zakupu 
  Konsumentowi zostanie wystawiona korekta.

  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży 
  ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy 
  kredytowej.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę

 1. Wszelkiego rodzaju oświetlenie, nie jest standardowo wyposażone w punkty 
  świetlne ( żarówki, itp.)
  Ochrona danych osobowych
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.arizoswietlenie.pl
  są przetwarzane przez PHU ARIZ
  Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  a) realizacji umowy, gdy osoba, której dotyczą, jest stroną lub gdy jest to 
  niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
  dane dotyczą.

  b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, 
  usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep ARIZOSWIETLENIE

  Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie 
  www.arizoswietlenie.plw zakładce "[moje konto]". Klient po zarejestrowaniu ma 
  wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są 
  przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w 
  obowiązujących przepisach prawa.
  Postanowienia końcowe
 3. Regulamin Sklepu Internetowego arizoswietlenie.pl w 
  żadnym wypadku nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 
  kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy 
  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o 
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 
  2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 
  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz 
  innych powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i tak 
  powinien być interpretowany.